lm group prudent jic energo ebm vrb prumyslovy areal entita

Charakteristika Energetického Skladovacího Systému – Vanadium Redox Battery (VRB-ESS™)

VRB-ESS™ představuje patentované zařízení schopné efektivně uskladňovat a následně dodávat velké množství elektrické energie, např. v závislosti na její nepredikovatelné výrobě z obnovitelných zdrojů. Základ systému tvoří patentovaný redukčně-oxidační regenerační článek, který přemění chemickou energii na energii elektrickou. Různé ionické tvary vanadia ve zředěném kyselém prostředí představují základní složky elektrolytu, hlavního média uskladněné chemické energie. Elektrolyt se čerpá z oddělených nádrží do palivových článků přes membránu (PEM), kde se jedna forma elektrolytu elektrochemicky oxiduje a druhá se elektrochemicky redukuje. Vytvoří se tak proud, který se přes elektrody zavádí do vnějšího obvodu. Reakce může být obrácena, tj. je možné nabíjení, vybíjení a znovu nabíjení baterie.

VÝKONOVÉ ČLÁNKY

Výkonové články jsou samostatnými uzavřenými zařízeními složenými z mnoha bloků rozdělených membránou. Elektrochemická reakce vzniká na inertní karbonové části polymerních kompozitních elektrod, kde dochází k nabíjení nebo vybíjení akumulátoru. Když nabitý elektrolyt prochází výkonovými články, tak různé ionické formy vanadu reagují, což vede k vyrovnávání toku elektronů do vnějšího obvodu, nebo opačně.

ELEKTROLYT A SKLADOVACÍ NÁDRŽE

Energie je uložena v pracovním roztoku zvaným elektrolyt. Elektrolyt v VRB-ESS™ se skládá z patentované směsi kyseliny sírové a emulgovaných částic vanadu.
Skladovací nádrže jsou použity k pojmutí pozitivního a negativního elektrolytu. Tyto nádrže mají obvykle dvojitý plášť a jsou snadno přepravované.

ŘÍZENÍ

Systém přeměny energie (PCS) má na starosti řízení nabíjí a vybíjí baterií pro poskytování lepší kvality energie, napětí a vyrovnávání rozvodné sítě. PSC představuje rychlé a sofistikované řešení převodu střídavého a stejnosměrného proudu tak, aby systém baterie mohl být efektivně připojen na střídavou síť.

KONTROLNÍ SYSTÉM

VRB-ESS™ je kontrolován nástroji efektivní správy - Programmable Logic Controller (PLC) a Human Machine Interface (HMI). Společně tak vytvářejí plný kontrolní a datově sběrný systém (SCADA).
Jednou z klíčových výhod našeho systému PLC je jeho schopnost ovládat čas a poměr nabíjení VRB-ESS™ v závislosti na časových a cenových pásmech.