lm group prudent jic energo ebm vrb prumyslovy areal entita

Elektrolyt

Energie je uložena v pracovním roztoku zvaným elektrolyt. Elektrolyt je jakákoliv látka obsahující atomy nebo molekuly, které mají pozitivní nebo negativní elektrické náboje. Tyto nabité atomy nebo molekuly se nazývají ionty, a výše nabití iontu odpovídá jeho oxidačnímu stavu. V baterii, jsou elektrolytické kapaliny tam, kde je uložena energie. Takže když samostatné elektrolyty - každý obsahuje ionty v různých oxidačních stavech – přijdou si společně vyměnit náboje, výsledkem je elektrický proud. Tento proces je známý jako 'redukce-oxidace' nebo „redoxní reakce“, což je to, co dává systému jméno. Elektrolyt v VRB-ESS™ se skládá z patentované směsi kyseliny sírové a emulgovaných částic vanadu.

Skladovací nádrže jsou použity k pojmutí pozitivního a negativního elektrolytu. Tyto nádrže mají obvykle dvojitý plášť - samonosný sklolaminát s vnitřním obkladem z PVC. Tyto jsou snadno přepravované. Každá nádrž poskytuje vlastní sekundární ochrannou nádobu chránící případnému úniku řízení a dodržování předpisů. Nádrže jsou vyráběny ve výrobním závodu a přepravovány na místo dodávky.

Křížové smíchání elektrolytu nevede ke kontaminaci elektrolytu jako v případě jiných průtokových baterií. Nekonečná životnost elektrolytu. Elektrolyt zůstává plně nabitý s velmi nízkým samovybíjením. Energetická hustota elektrolytu se pohybuje v pásmu 15 Wh / litr až 25 Wh / litr - toto jsou skutečné naměřené a dodávané hodnoty. Hustota výkonu je funkcí palivových článků a elektrolytu. V případě velkých zařízení je 100 -150 W / kg a při malých zařízení je kolem 80 W / kg.
Technologie je šetrná k životnímu prostředí - nevznikají významné emise ovzduší, hluku a odpady.