lm group prudent jic energo ebm vrb prumyslovy areal entita

Provoz a údržba

Řídicí systém umožňuje fázové řízení výstupu, kompenzaci poklesu napětí a kompenzaci jalového výkonu.

Systém je zkonstruován pro automatický provoz bez obsluhy s velmi nízkými náklady na údržbu.

V systému zařízení VRB-ESS™ jsou pohyblivými části pouze čerpadla s dlouhou životností a nízkými nároky na údržbu, které se vyměňují každý pátý až sedmý rok.

Všechny ostatní provozní náklady a náklady na údržbu se omezují jen na pravidelné každoroční kontroly ověřující celkový stav zařízení.

Podrobné informace které určí, zda je nutná nějaká neplánovaná údržba, jsou dostupné on-line řídicímu systému.