lm group prudent jic energo ebm vrb prumyslovy areal entita

Vlastnosti

RYCHLÝ START

Zařízení VRB-ESS™ nabíhá v řádu milisekund, kde plného výkonu je dosaženo téměř ihned.

VELKÉ VÝKONY

Zařízení VRB-ESS™ je v nabídce i ve výkonech dosahujících řádů megawatt.

VARIABILITA ŘEŠENÍ

Zařízení VRB-ESS™ může být instalováno v modulech o variantních výkonech a době zásoby. Není omezeno geografickými podmínkami (jako např. přečerpávací elektrárna) nebo místní závislostí na energetické surovině (např. na plynofikace, zásoba uhlí, atp.)

MAXIMÁLNÍ ÚČINNOST

Zařízení VRB-ESS™ dosahuje ve skladování elektrické energie maximální účinnosti a konstantní výkonnosti i v dlouhodobé perspektivě.

BEZPEČNOST A SPOLEHLIVOST

Zařízení VRB-ESS™ nepracuje v porovnání s jinými technologiemi skladování elektrické energie pod vysokým tlakem a není výbušné. Vysokou spolehlivost demonstruje skutečnost, že nejcitlivějšími komponenty systému jsou standardní čerpadla.

PROVEDITELNOST

Zařízení VRB-ESS™ prošlo již více než dvacetiletým vývojem a pilotními aplikacemi ve světě. Z oblasti výzkumných a vývojových projektů se přesunuje do fáze prvních komerčních aplikací.

CENOVÁ UDRŽITELNOST

Zařízení VRB-ESS™ je rentabilním a návratným zařízením ve všech uvedených provozech.