lm group prudent jic energo ebm vrb prumyslovy areal entita

Optimalizace drobných provozů,
rodinných a bytových domů

Drobné energetické provozy a využívání obnovitelných zdrojů energie lze optimalizovat a využívat pro vlastní spotřebu v časech, kdy to tyto provozy potřebují, nikoliv kdy je energie vyrobena.