lm group prudent jic energo ebm vrb prumyslovy areal entita

Vyrovnávání a zkvalitňování
výroby elektrické energie z OZE

Vyrovnávání a stabilizace výroby energie. Dodávky, které není možné predikovat, je možné regulovat bez ztrát a dodávat v čase potřeby.